دانلود اقدام پژوهی برای تمام پایه‌ها

دانلود اقدام پژوهی برای تمام پایه‌ها با فرمت ورد word

اقدام پژوهشی فرایندی است که معلمان پیشرو و موفق، آن را مؤلفه‌ای ضروری در جهت ارتقای کیفیت آموزش می‌دانند. این دسته از معلمان، به اجرای نظام‌مند فرایند اکشن ریسرچ اهمیت زیادی می‌دهند. آن‌ها می‌دانند که اجرای این فرایند به ابزار مناسب نیاز دارد . مجموعه کپی‌فای با آگاهی کامل از این نیاز، راهکار مناسبی را ارائه داده است. حالا شما معلم‌های گرامی می‌توانید به‌سادگی و با قیمتی مناسب، نسبت به دانلود اقدام پژوهی برای تمامی پایه‌ها اقدام کنید.

اقدام پژوهی چیست؟

با وجود اهمیت روزافزون مفهوم اقدام پژوهی، استفاده مؤثر از این رویکرد هنوز به‌طور کامل فراگیر نشده است. بااین‌حال اهمیت آن در بحث رتبه‌بندی، معلم‌ها را مُجاب کرده تا به این حوزه ورود کنند. بنابراین به نظر می‌رسد آشنایی بیشتر با تعریف Action Research و فلسفه آن خالی از لطف نباشد. ادامه مطلب