برای اخذ ویزای مالت چه مدارکی لازم است؟

برای اخذ ویزای مالت چه مدارکی لازم است؟

درخواست ویزای مالت باید بصورت مکتوب باشد، ارائه تمام اطلاغات مورد نیاز برای اخذ ویزا که ماموران و مسئولان دیپلمات کشور مالت می خواهند ضروری است.
فرم تقاضای ویزا باید به صورت کامل و خوانا پر شود و توسط متقاضی اخذ ویزا امضا شده همراه با موارد زیر ارائه شود:

 • مدرک معتبر سفر(پاسپورت) که اعتبار آن نباید کمتر از 3 ماه باشد؛
  دو قطعه عکس تمام رخ؛ زمینه سفید و رنگی متناسب با پاسپورت،
  هزینه ویزا

دیگر مدارک ویزا عبارتند از:

 • مدارک معتبری که هدف از ملاقات کشور مقصد را نشان دهد
  دعوت نامه
  فراخوان
  گواهی ثبت نام
  یک سفر سازمان یافته

دیگر اسناد فرعی وسیله نقلیه را مشخص می کند. برای مثال:

 • بلیت معتبر برای برگشت
  گواهی سفر برنامه ریزی شده
  مدرکی که محتوای وسایل همراه را نشان دهد

عوامل زیر مدرک مورد قبول برای وسایل مهم همراه است:

 • پول نقد قابل تبدیل
  چک های مسافران
  دفترچه چک برای حساب پول خارجی
  کارت های اعتباری
  و سایر سفته ای مالی که به صورت گسترده در سراسر جهان پذیرفته می شود

مدارک زیر، اسنادی هستند که برای شفاف سازی برخی مسائل ارائه می شود:

رزرو هتل یا رزرو یک موسسه
مدرکی که وجود اجاره نامه یا سند مالکیت به نام متقاضی را در کشور مقصد ارائه دهد وقتی که شهروند جهان سومی که در خانه ی شخصی یا موسسه ای اقامت می کند متقاضی باید یک اظهارنامه مکتوب از طرف میزبان ارائه دهد که تعهد میزبان را برای پذیرایی از میهمان نشان دهد. یا فراهم کردن گواهی که پذیرایی از میهمان را تضمین می کند؛ و توسط مقام صلاحیت دار مالت امضا می شود

علاوه بر این در کنار تقاضانامه برای ویزای کوتاه مدت یا گردشگری؛ متقاضی باید نشان دهد که به صورت فردی یا گروهی به منظور مسافرت بیمه شده است. و این بیمه تمام هزینه های پزشکی و درمانی احتمالی را تا زمان برگشت به میهن خود تضمین کند. بیمه نامه باید در ایالت های عضو شنگن معتبر باشد و اعتبار آن تمام دوره مسافرت را پوشش دهد. حداقل میزان پوشش بیمه 30,000 یورو است.

برای سفر به مالت چه نوع ویزا هایی وجود دارد؟

برای سفر به مالت چه نوع ویزا هایی وجود دارد؟

برای سفر به مالت چه نوع ویزا هایی وجود دارد؟

برای سفر به کشور مالت 3 نوع ویزا وجود دارد و با توجه به نوع سفر خود می توانید ویزای مالت را تهیه کنید.

ویزای گذر از فرودگاه (ATV) چیست؟

این ویزا در منطقه بین المللی فرودگاه مالت کاربرد دارد. و شهروند کشور هایی که در لیست کشور های ملزم به تهیه ویزای گذر از فرودگاه دارند باید دارای این ویزا باشند. از آنجایی که ایرانیان نیز در این لیست جای گرفته اند برای تهیه ویزای گذر از فرودگاه باید اقدام کنند.

اقامت کوتاه مدت، ویزای نوع “C” شنگن چیست؟

این ویزا به مسافران اجازه ورود به کشور مالت و سایر کشور ها عضو شنگن را می دهد. کسانی که ویزای نوع C دارند می توانند حداکثر به مدت 3 ماه(90 روز) در دوره زمانی 6 ماه (180 روز) اقامت داشته باشند. مدت اعتبار ویزای کوتاه مدت شنگن برحسب طول مدت سفر معین می شود و حداکثر تا 5 سال احتمال دارد. با توجه به تعداد اقامت های پیش بینی شده ویزای کوتاه مدت شنگن با عنوان های زیر خواهد بود.

حق ورود یکباره – اقامت پبوسته به مدت زمان معینی که روی ویزا قید شده است؛ که نباید بیشتر از 3 ماه باشد.
حق ورود به تعداد دو بار – دو بار سفر به مدت زمانی که روی ویزا قید شده است؛ که مجموع مدت زمان اقامت در طول 6 ماه نباید بیشتر از 3 ماه باشد.
حق ورود چند باره – چند بار سفر به کشور مالت در مدت زمانی که روی ویزا قید شده است و مجموع مدت زمان اقامت در طول 6 ماه نباید بیشتر از 3 ماه یا 90 روز باشد.

اقامت شهروند به مدت طولانی ویزای نوع “D”
این نوع ویزا امکان اقامت بیش از 3 ماه در کشور مالت را برای دارندگان ویزای نوع D محیا کرده است. شهروندان جهان سومی که به کار و تحصیل در کشور مالت علاقمندند باید این نوع ویزا را داشته باشند.

تقاضای ویزای بلندمدت ویزای نوع Dمالت، به عهده ی واحد مرکزی ویزاست و متقاضیان برای گرفتن ویزای نوع D از طریق مسئولان و ماموران دیپلمات مالت اقدام می کنند.

زمان مورد نیاز برای دریافت ویزای مالت چقدر است؟

متقاضیان دریافت ویزای کوتاه مدت شنگن باید 3 ماه قبل از سفر برنامه ریزی شده خود اقدام کنند. تقاضانامه های ارسال شده معمولا بین 7 تا 15 روز خوانده می شوند. در برخی موارد خاص این زمان به 30 روز نیز می رسد و گاهی در شرایط دیگر حتی به 60 روز هم می رسد. اگر 15 روز کمتر به زمان سفر شما مانده است پیشنهاد می شود برای ارسال تقاضانامه اقدام نکنید چون نمی شود تضمین کرد که در این مدت تقاضا نامه ی شما بررسی شودیا خیر. دارندگان ویزای کوتاه مدت شنگن که حق ورود چندبار را دارند قبل از باطل شدن ویزای فعلی می توانند به اخذ ویزای جدید اقدام کنند. خانواده هایی که شهروندانی از اتحادیه اروپا دارند تقاضا نامه ی آنها در کمترین زمان بررسی می شود.

زمان مورد نیاز برای دریافت ویزای مالت چقدر است؟

زمان مورد نیاز برای دریافت ویزای مالت چقدر است؟

سایر اطلاعات دیگری که باید شهروندان جهان سومی آن ها را داشته باشند تا واجد شرایط ورود به کشور مالت باشند.
از طریق یک گذرگاه مرزی وارد شود
داشتن پاسپورت معتبر و سایر مدارک مورد نیاز که اجازه ورود از مرز را به متقاضی بدهد.
داشتن مدارکی که اهداف سفر متقاضی را نشان دهد محل اقامت مسافر را در مقصد مشخص کند؛ هم در زمان سفر و اقامت در کشور مقصد و هم زمانی که به کشور خود باز می گردد از داشتن سایر حمایت های ضروری برای مسافر را تضمین کند. افرادی که شهروند جهان سومی که اقامت در یکی از کشور های عضو شنگن را دارند مستثنی از این بند هستند.
داشتنن ویزای ورود یا گذر اگر ضروری باشد.
در سیستم اطلاعاتی شنگن به خاطر دلایلی ممنوع نشده باشد.

 

مقالات مرتبط:

کشور مالت کجاست؟

اخذ وقت سفارت مجارستان