نوشته‌ها

نامه اداری

ترجمه حرفه‌ای نامه را چه کسانی انجام می دهند؟

چطور نامه‌های حرفه‌ای بنویسیم؟

نیاز به مهارت‌های مؤثر در گفتار و مکاتبه روز به روز برای موفقیت در شغل بیشتر احساس می‌شود. بطوریکه نوشتن نامه‌هایی برای معرفی خود به کارفرماهای احتمالی و بدست آوردن شغل مورد نظر بسیار حیاتی است.

ادامه مطلب