نوشته‌ها

یک متن خبری چیست و چگونه باید باشد؟

یک متن خبری چیست و چگونه باید باشد؟

یک متن خبری اطلاعاتی درباره وقوع یک واقعه است که تحت عنوان خبر منتشر می‌شود. بخش ابتدایی متن خبری، قسمت اول واقعه را نشان می‌دهد و باید دارای 6 عنصر خبری (چه چیزی، چه کسی، چه زمانی، کجا، چرا و چگونه) باشد که از 2 جمله تجاوز نمی‌کند تا خواننده را به خود جذب نماید.

اینکه نویسنده خبر بتواند در 100 کلمه قسمت عمده مفهوم موردنظر را برساند حائز اهمیت است. این بخش بیشتر موردتوجه موتورهای جستجوگر قرار می‌گیرد و خوانندگان بیشتری نیز از آن بازدید می‌کنند. بخش‌های دیگر خبر که بدنه گفته می‌شود به توضیحات قسمت‌های اولیه می‌پردازد ولی نباید به حاشیه کشیده شود.

ادامه مطلب