میل جت mailjet

Mailjet میل جت

راه حل قدرتمند ایمیل مارکتینگ

اطلاعات
30000 هزار ایمیل
مخاطب نامحدود
ارسال رایگان دارد
قیمت 29000 تومان تا 2523739 تومان
sendinblue سنداین بلو

SendinBlue سند این بلو

ایمیل مارکتینگ و اتوماسیون اتوماتیک

اطلاعات
40000 هزار ایمیل
مخاطب نامحدود
ارسال رایگان دارد
قیمت 28000 تومان تا 245000 تومان
Elastic Email الاستیک میل

Elastic Mail الاستیک میل

ایمیل مارکتینگ برای هر کسب و کاری

اطلاعات
160000 هزار ایمیل
مخاطب نامحدود
ارسال رایگان دارد
قیمت رایگان تا قیمت انتخابی
سند گرید sendgrid

SendGrid سند گرید

سرویس ارسال ایمیل

اطلاعات
10000 هزار ایمیل
مخاطب محدود
ارسال رایگان ندارد
قیمت 38000 تومان تا قیمت انتخابی
sendpulse سند پالس

SendPulse سند پالس

مارکتینگ آسان

اطلاعات
ایمیل نامحدود
2500 محدود
ارسال رایگان دارد
قیمت 38000 تومان تا قیمت انتخابی
آوبر aweber

Aweber آوبر

ایمیل مارکتینگ

اطلاعات
ایمیل نامحدود
مخاطب محدود
ارسال رایگان ندارد
قیمت 72000 تومان تا 564000 تومان
کانورت کیت convertkit

Convertkit کونورت کیت

ایمیل مارکتینگ برای وبلاگ نویسان حرفه ای

اطلاعات
ایمیل نامحدود
مخاطب محدود
ارسال رایگان ندارد
قیمت 110000 تومان تا 299000 تومان
گت ریسپانس getresponse

Getresponse گت ریسپانس

نرم افزار ایمیل مارکتینگ

اطلاعات
ایمیل نامحدود
مخاطب محدود
ارسال رایگان ندارد
قیمت 57000 تومان تا 3790000 تومان
میل چیمپ mailchimp

Mailchimp میل چیمپ

نرم افزار ایمیل مارکتینگ

اطلاعات
ایمیل نامحدود
مخاطب محدود
ارسال رایگان دارد
قیمت 76000 تومان تا قیمت انتخابی
campaignmonitor کمپین مانیتور

Campaign Monitor کمپین مانیتور

ایمیل مارکتینگ برای کسب و کار شما

اطلاعات
ایمیل محدود
مخاطب محدود
ارسال رایگان ندارد
قیمت 35000 تومان تا 3750000 تومان
شروع
تومان228,000
اعتبار 2 سال
کسب و کار کوچک
تومان408,000
اعتبار 2 سال
کسب و کار متوسط
تومان766,000
اعتبار 2 سال
حرفه ای
تومان1,837,944
اعتبار 2 سال

برچسب: خرید ایمیل، ایمیل مارکتینگ رایگان