خدمات ایمیل مارکتینگ

سرویستوضیحاتقیمت(تومان)
تولید محتوا برای ایمیلتولید محتوای منظم برای برای ایمیل های ارسالی با مشخص شدن عنوان و موضوع توسط مشتریبه ازای هر 1000 واژه 30000
طراحی قالب ایمیل50000
ارسال ایمیلارسال ایمیل در تاریخ و ساعت مشخص شدههر ارسال 5000
انجام تست A/Bبستگی به متغیر تست دارد که می تواند عنوان باشد یا محتواگر متغیر تست عنوان باید به ازای هر 10,000عنوان اگر متغیر محتوا باشد، طبق قاعده محاسبه تولید محتوا ایمیل خواهد بود. (30,000 واژه 1000)
اتوماسیون ایمیلیایجاد اتوماسیون ایمیلی برای ارسال خودکار برخی ایمیل های خاص 20000

سرویس های ایمیل مارکتینگ

سرویس ایمیل مارکتینگ کپی فای با ایجاد سازوکار اتوماسیون به شما این امکان را می دهد که کمپین های تبلیغاتی خودتان را با خیال آسوده و به سرعت طراحی، ایجاد و ارسال کنید.

لیست سرویس ایمیل مارکتینگ زیر شرکت های هستند که به صورت مستقیم با مجموعه ما همکاری دارند. برای دریافت خدمات حرفه ای ایمیل مارکتینگ لطفا با ما تماس بگیرید.