خرید از تم فارست

ریال 3,593,450

لایسنس ارجینال

کیفیت چک شده توسط Envato

قابلیت آبدیت

خرید ریالی لینک محصول
فروش: 320
سازنده: withinpixels
ستون ها 1
مرورگرهای پشتیبانی شده Firefox-Safari-Opera-Chrome-Edge
هماهنگ با ReactJS
آدرس دمو http://fusetheme.com/admin-templates/react
سمتند سازی مستندات خوب
رزولیشن بالا Yes
طرح بندی Liquid
فایل های موجود در تم فارست Layered PSD-HTML Files-CSS Files-JS Files
Card image cap

Fuse - React Redux Material Design Admin Template

توضیحات فارسی

FUSE React Fuse React یک قالب کامل مدیریت React است که به دنبال دستورالعمل طراحی مواد Google است. Fuse React با استفاده از Redux برای مدیریت دولتی با استفاده از UI Material به عنوان یک کتابخانه اولیه UI استفاده می کند. دارای صفحه ساخته شده در قالب صفحه، مسیریابی و ویژگی های auth است. این همچنین شامل 5 برنامه نمونه، 20+ صفحه، تعداد زیادی از اجزای واکنش پذیر قابل استفاده مجدد و بیشتر. Fuse React نه تنها یک شروع کننده عالی برای پروژه شماست بلکه یک مکان عالی برای یادگیری برخی از جنبه های پیشرفته React است. این نسخه React از معروف مواد Fuse Angular Material است. ساخته شده با: React React Redux Material-UI Next Tailwind ایجاد React App React Router 4 Redux Thunk Material Icons خانواده فونت های Roboto با Google React Table فرم های واکنش Google Map React ChartJs 2 محتویات بسته: Fuse React Template Demo Project (Fuse-React-vX .XX-demo.zip) Fuse React Template Skeleton Project (Fuse-React-vX.XX-skeleton.zip) PSDS لایه بندی شده و به خوبی سازماندهی شده از طراحی پروژه (PSDs.zip) فایل مستند سازی (Fuse-React-Documentation.pdf) ساخته شده در برنامه های کاربردی تجزیه و تحلیل صفحه اصلی تقویم ایمیل مدیریت فایل تماس صفحه ها صفحات تایید ورود ورود v2 ثبت نام ثبت نام v2 فراموش رمز عبور رمز عبور را فراموش کرده ام رمز عبور v2 تنظیم مجدد رمز عبور تنظیم مجدد رمز عبور v2 قفل صفحه تأیید نامه ایمیل به زودی Page Error Pages 404 500 فاکتورها صفحه کلاسیک مدرن صفحه قیمت گذاری صفحه پرسش های متداول صفحه مقالات پایه صفحه الگو های قابل تنظیم قالب بندی چپ / راست عمودی کنترل ناوبری کشویی بالای بالا / زیر نوار ابزار بالا / زیر پاورقی سایر ویژگی ها من Skeleton Project مدیریت سفارشی رنگ 20+ طرح بندی محتوا پشتیبانی از مرورگر Fuse React از تمامی مرورگرهای مدرن (Chrome، Firefox، Safari، Edge) پشتیبانی می کند. IE11 تا حدی پشتیبانی می شود. پیشنهادات ما به هر نوع پیشنهاد پیشنهاد می کنیم. اگر شما هر ایده ای از ویژگی های که می خواهید در به روز رسانی های آینده را ببینید، لطفا به ما اطلاع دهید. ما بهترین ها را برای بهبود موضوع براساس پیشنهادات خود انجام خواهیم داد. پشتیبانی برای درخواست پشتیبانی شما، لطفا از سیستم پشتیبانی پشتیبانی ما استفاده کنید. ما ظرف 48 ساعت در روزهای کاری به شما خواهیم رسید. درخواست شما در صف قرار می گیرد بنابراین لطفا صبور باشید و به ما اطلاعات بیشتری بدهید تا ما بتوانیم به سرعت آدرس و راه حلی برای مشکل شما پیدا کنیم. درخواست های پشتیبانی شده از طریق نظرات آیتم ها، شبکه های اجتماعی و از طریق هر رسانه دیگر پاسخ نخواهد گرفت، بنابراین لطفا یک بلیط پشتیبانی در سیستم پشتیبانی ما باز کنید. CHANGELOG برای دسترسی به تغییرات اینجا کلیک کنید. تمام تصاویر در نسخه ی نمایشی فقط برای اهداف تظاهرات هستند و در بسته تم گنجانده شده اند.

توضیحات انگلیسی

FUSE React

Fuse React is a complete React admin template that follows Google’s Material Design guidelines.

Fuse React admin template uses Material UI as a primary UI library while using Redux for the state management.

It has built-in page templates, routing and auth features. It also includes 5 example apps, 20+ pages, lots of reusable react components and more.

Fuse React admin template is not only a great kick starter for your project but it also is an extremely good place to learn some of the advanced aspects of the React.

This is the React version of the famous Fuse Angular Material admin template.

Built With:

 • React
 • React Redux
 • Material-UI Next
 • Tailwind
 • Create React App
 • React Router 4
 • Redux Thunk
 • Material Icons
 • Roboto typeface family by Google
 • React Table
 • Formsy React
 • Google Map React
 • React ChartJs 2

Package Content:

 • Fuse React Template Demo Project (Fuse-React-vX.X.X-demo.zip)
 • Fuse React Template Skeleton Project (Fuse-React-vX.X.X-skeleton.zip)
 • Layered and well organized psds of the project design (PSDs.zip)
 • Documentation file (Fuse-React-Documentation.pdf)


Built-in Applications

 • Analytics Dashboard
 • Calendar
 • To-Do
 • E-Commerce
 • Mail
 • File Manager
 • Contacts
 • Chat
 • Scrumboard
 • Academy

Pages

 • Authentication Pages
  • Login
  • Login v2
  • Register
  • Register v2
  • Forgot Password
  • Forgot Password v2
  • Reset Password
  • Reset Password v2
  • Lock Screen
  • Mail Confirmation
 • Coming Soon Page
 • Error Pages
  • 404
  • 500
 • Invoices
  • Modern
  • Compact
 • Maintenance Page
 • Profile Page
 • Search Pages
  • Classic
  • Modern
 • Pricing Page
 • FAQ Page
 • Knowledge Base Page

Configurable Template Layouts

 • Left/Right Vertical Navigation
 • Horizontal Navigation
 • Folded Navigation
 • Above/Below Toolbar
 • Above/Below Footer

Authentication

 • JWT Authentication
 • Auth0 Authentication
 • Firebase Authentication

Other Features

 • Skeleton Project
 • Code Splitting
 • Authorization
 • Custom color management
 • 20+ content layouts

BROWSER SUPPORT

Fuse React supports all modern browsers (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

IE11 is partially supported.

SUGGESTIONS

We are open to any kind of suggestions. If you have any feature ideas that you want to see in the future updates, please let us know. We will do our best to improve the theme based on your suggestions.

SUPPORT

For your support requests, please use our Support Ticket System. We will get back to you within 48 hours in working days. Your request will be queued so please be patient and give us as much information as possible so we can quickly address and find a solution to your issue.

Support requests made via item comments, social networks and via any other media will not be answered so please open a support ticket in our support system.

CHANGELOG

v1.2.8 (2018-11-28)
NEW:
 Academy App added.
 FuseSearch Component added (located at the main toolbar and searches in the navigation).
 FuseChipSelect documentation page added.
 Dependency packages updated (Material-ui etc).
FIX:
 Missing input variants added to Formsy Higher Order Components.
 FuseChipSelect variant styles fixed.
 FuseNavHorizontalItem missing exact prop added.
 E-Commerce App, navigating product to new product didn't update the form state.
 Authentication timing issues fixed.
v1.2.7 (2018-11-18)
NEW:
 JWT support added to Regular Authentication.
 FuseMessage variations added (error, success, alert, info).
 Dependency packages updated (Material-ui etc).
FIX: 
 FuseMessage relocated (position changed absolute to fixed).
 Hide navbar button when navbar display set to false on mobile.
 Layout-1 folded navigation mobile fix.
 react-router-config react-router-dom versions matched.
 tabs style fix for tabbed page layouts.
v1.2.6 (2018-11-07)
FIX: 
 Theme Layout-1 Mobile fix (its correction after v1.2.5)
v1.2.5 (2018-11-06)
NEW:
 FuseDialog Component added to theme layout for easily show dialog messages via redux action.
 Dependency packages updated (Material-ui, react-redux etc).
FIX:
 Layout-1 folded navigation broken in macOS safari browser.
v1.2.4 (2018-10-26)
NEW:
 Dependency packages updated (React, Material-ui etc)..
v1.2.3 (2018-10-14)
NEW:
 Dependency packages updated (Redux etc).
 Redux developer tools disabled on production.
FIX:
 Redux Developer Tools Extension fix: problem occurs if the extension is enabled on Firefox
v1.2.2 (2018-10-09)
NEW:
 Initial loading time reduced with code splitting(lazy loading) components and also reducers
 redux-loadable library added
 FuseLoadable component created for to avoid repetition
 webpack-bundle-analyzer package added to devDependencies for to analyze build
 Material UI updated to v3.2.0
 Dependency packages updated.
v1.2.1 (2018-10-04)
NEW: 
 create-react-app updated to v2 
 Material UI updated to v3.1.2 
 Navigation active item style option added for to use square highlighting(old style). 
 Dependency packages updated. 
 E-commerce App data/assets updated. 
FIXES: 
 Synthetically trigger event onChange for higher-order components of formsy. 
 Edge, Ie font icon ligature fix.
Short summary of what’s new in create-react-app v2 from: https://reactjs.org/blog/2018/10/01/create-react-app-v2.html
v1.2.0 (2018-09-25)
NEW:
  The design is modernized with Google Material Design's new specs.
    + Icons replaced with outlined material icons,
    + Main Font Family changed to Muli
  Scrumboard App added.
  Material UI updated to v3.1.1
  FuseChipSelect: "variant" attr added for to choose creatable or fixed multi selection.
  Dependency packages updated.
  @lodash path created to use lodash's mixins.
  Webkit scrollbar styles added.
  Auth Services(Auth0, Firebase) are revised for to easily disable.
  Various mobile device refinements applied.
FIXES:
  Cleaner approach for Mail App.
v1.1.8 (2018-09-08)
NEW:
  E-commerce App added.
  FuseChipSelect Component added.
  Material UI updated to v3.0.2
  Dependency packages updated.
v1.1.7 (2018-08-27)
NEW:
  FuseSplashScreen added.
  firebaseService and auth0Service created, Auth component added as entry point for authentication.
  Login, register pages updated due to adding Auth0 authentication.
  404 page redirection added to the routes.
  Material UI updated to v1.5.1
  Dependency packages updated.
BREAKING CHANGES:
  FirebaseAuth Component removed, using Auth component instead.
v1.1.6 (2018-08-12)
NEW:
  Chat App added.
  Material UI updated to v1.4.3
  Dependency packages updated.
v1.1.5 (2018-07-18)
NEW:
  Chat Panel added.
  LeftSidePanel RightSidePanel Layout areas added.
  Navbar style refined.
  Material UI updated to v1.4.0
  Other Dependency packages updated.
v1.1.4 (2018-07-09)
NEW:
  Todo App added.
  Material UI updated to v1.3.1
  Other Dependency packages updated.
v1.1.3 (2018-06-28)
NEW:
  Material UI updated to v1.3.0
  Dependency packages updated.
v1.1.2 (2018-06-18)
NEW:
  Changing default settings with route params.
  Dependency packages updated.
FIX:
  FuseAnimate, FuseAnimateGroup inject error.
  Folded Navigation extra space fixed between 960px and 1280px of window width.
v1.1.1 (2018-06-10)
NEW:
  velocity-react added as dependency, its used for fuseAnimation
  FuseAnimation FuseAnimationGroup created for easily animate components and applied most of the pages.
  exact property option added to navigation item for matching location exactly.
  Dependency packages updated.
v1.1.0 (2018-06-06)
NEW:
  Layout system enhanced.
  New Horizontal Layout added (layout-2).
  react-poper added as dependency, its used for horizontal navigation
  Material UI updated to v1.2.0
  Dependency packages updated.
FIX:
  Dialog form of Contacts App and Calendar App fixed due to React 16.4.0 bugfix for getDeriveredStateFromProps
  (https://reactjs.org/blog/2018/05/23/react-v-16-4.html#bugfix-for-getderivedstatefromprops).
  Actions and reducers of fuse navigation fixed.
BREAKING CHANGES:
  Layout and Theme settings data structure changed.
  If you are storing the user data at database, old saved user settings will not work with this version.
  Page Layouts default scroll behaviour changed to singleScroll due to new layout mechanism, additional innerScroll attribute also added.
  FuseSettings separated from the settings panel.
v1.0.5 (2018-05-29)
NEW:
  Material UI updated to v1.1.0
  Dependency packages updated.
FIX:
  Extra control added if user.data exist in Firebase Db
  Navigation Collapse fixed due to React 16.4.0 bugfix for getDeriveredStateFromProps
  (https://reactjs.org/blog/2018/05/23/react-v-16-4.html#bugfix-for-getderivedstatefromprops).
v1.0.4 (2018-05-22)
BREAKING CHANGES:
  FuseAuth renamed with FuseAuthorization
  Shortcuts data storage moved under the user.data.
NEW:
  Material UI updated to v1.0.0
  Firebase integration added as an example for authentication (Also saves user data to firebase/db).
  Register Page Created for Firebase.
  FuseMessage Component added to theme layout for easily show snackbar messages via redux action.
v1.0.3 (2018-05-16)
NEW:
  Material UI updated to v1.0.0-rc.0
  Checkout the breaking changes
  google-map-react updated.
v1.0.2 (2018-05-12)
FIXES:
  Tailwind error on windows.
  missing .env .babelrc files added.
v1.0.1 (2018-05-10)
NEW:
  All dependencies updated.
FIXES:
  cross-env library added for absolute path across platforms.
v1.0.0 (2018-04-21)
  Initial Release

Click here to access the Online Changelog.

All the images in the demo are for demonstration purposes only and are not included into the theme package.

2018-04-26T00:21:19+10:00