خرید از کد کانیون

ریال 5,854,800

لایسنس ارجینال

کیفیت چک شده توسط Envato

قابلیت آبدیت

خرید ریالی لینک محصول
فروش: 81
سازنده: alekseyn
compatible-browsers IE11-Firefox-Safari-Opera-Chrome-Edge
پشتیبانی WordPress 4.9.x-WordPress 4.8.x-WordPress 4.7.x-WordPress 4.6.1-WordPress 4.6-WordPress 4.5.x-WordPress 4.5.2-WordPress 4.5.1-WordPress 4.5-WordPress 4.4.2-WordPress 4.4.1-WordPress 4.4
compatible-with WooCommerce 3.2.x-WooCommerce 3.1.x-WooCommerce 3.0.x
آدرس دمو http://demo.relit.ca/wp-admin
high-resolution
source-files-included JavaScript JS-PHP
وضوع نمایش ویدئو
Card image cap

WooCommerce to Adobe Connect connector 3.2

توضیحات فارسی

فروش آنلاین رویدادهای آنلاین، وبینارها یا دوره های خود را در Adobe Connect به صورت خودکار انجام دهید! خوب، این در نهایت اینجاست: WooCommerce به افزونه اتصال Adobe Connect! در حال حاضر حتی با ورود مجدد (SSO) برای مشتریان شما. برای اینکه بتوانید این کار را به طور موثر انجام دهید، باید مشتریان خود را مجبور کنید حساب کاربری خود را در سایت خود ایجاد کنید (یا یک افزونه که برای شما به محض اتمام سفارش کامل شود). تست هدایت قبل از خرید! - شما همیشه می توانید از سایت نسخه ی نمایشی برای پیکربندی پلاگین با استفاده از اعتبارنامه های خود از AC و بررسی چیزها استفاده کنید - http://demo.relit.ca/wp-admin از «نسخه ی نمایشی» برای ورود و رمز عبور استفاده کنید. این پلاگین به شما اجازه می دهد که آموزش / دوره / جلسه / وبینار که در Adobe Connect ایجاد کرده اید (به عنوان یک سرور میزبان یا خودتان تا زمانی که نسخه 8 یا 9 را اجرا می کنید) و کسانی که آن را در WooCommerce خود خریداری می کنید وب سایت به عنوان کاربران ایجاد خواهد شد و به طور خودکار به این آموزش / دوره / جلسه / وبینار در ادوبی اتصال اضافه شده است! آنها حتی یک ایمیل خوش آمدید که از Adobe Connect برای آنها ارسال می شود (اگر در تنظیمات پلاگین خود را انتخاب کرده اید) و همچنین تمام جزئیات ورود خود را به عنوان بخشی از ایمیل تأیید سفارش که WooCommerce یک بار تنظیم می کند ارسال می کند به منظور «تکمیل شده» این یک گام مهم است. این افزونه شروع به کار فقط زمانی که سفارش در WC به عنوان COMPLETED مشخص شده است. فقط نصب افزونه، اطلاعات سرور سرور Adobe Connect و بعضی از تنظیمات اختیاری WooCommerce را ارائه کنید و شما آماده فروش هستید! توصیه می شود که ورود به سیستم خطا را غیر فعال کنید تنظیمات پلاگین هنگامی که شما آن را خوب تنظیم و همه خوب کار می کند. سیاهههای مربوط به خطا بسیار بزرگ خواهد شد. ورود به سیستم خطا به طور پیش فرض غیر فعال است. پشتیبانی در سایت در دسترس است - http://relit.ca/support یا از طریق بخش نظرات بالا. Plugin Logic: هنگامی که سفارش در WooCommerce بر روی "Completed" تنظیم شده است (در غیر اینصورت افزونه آتش آن اقدامات است) پلاگین خواهد شد - بررسی کنید که آیا یک کاربر در AC با همان ایمیل وجود دارد - اگر YES و سپس افزونه اضافه می کند که کاربر موجود را به جلسه فروخته شده / رویداد / شی - اگر نه، کاربر با نام و ایمیل ارائه شده است ایجاد آناد و سپس به فروش آموزشی / جلسه / رویداد / شیء اضافه شده است، در این مورد، یک گزینه برای ارسال ایمیل خوش آمدید به کاربر جدید توسط / از ادوبی - یک ایمیل تأیید سفارش ارسال شده توسط WooCommerce با لینک به جلسه فروخته شده ارسال / webinar و اعتبار کاربر در AC. نکات در مورد مسائل شناخته شده با Adobe Connect: پارامتر Enable Enhanced Security باید در Administration - Account - تنظیمات بیشتر برای این افزونه برای کار انتخاب شود. شاید این یک ویژگی غیرقانونی یا یک اشکال باشد، اما لیستی از جلسات زمانی که این ویژگی از Adobe Connect فعال می شود، در دسترس نیست، اگرچه تأیید صحت این افزونه از SSL پشتیبانی می کند و این روند با موفقیت انجام می شود. فاصله زمانی بین زمان ایجاد و زمان ایجاد این شیء از طریق API در دسترس خواهد بود. در واقع این بدان معنی است که هنگامی که یک جلسه ایجاد می کنید، فقط در یک ساعت در لیست جلسه (در تنظیمات محصول) نشان داده می شود.

دانلود و خرید WooCommerce to Adobe Connect connector 3.2

توضیحات انگلیسی

Automate your selling of online events, webinars or courses on Adobe Connect!

Well, it’s finally here: WooCommerce to Adobe Connect connector plugin!

Now even with the Single Sign On (SSO) for your customers. To be able to utilize this effectively you need to force your customers to create an account on your site (or get a plugin that does that for you as soon as the order gets completed).

TEST DRIVE BEFORE YOU BUY! – You can always use the demo site to configure the plugin using your credentials from AC and test things out – http://demo.relit.ca/wp-admin use “demo” for login and password.

This plugin will allow you to specify the training/course/meeting/webinar that you have created in Adobe Connect (be it a hosted server or your own one as long as it runs version 8 or 9) and those who buy it on your WooCommerce website will be created as users and automatically added to that training/course/meeting/webinar in Adobe Connect!

They will even have a welcome e-mail sent to them from Adobe Connect (if you choose so in the plugin settings) and also get all of their login details as part of the order confirmation e-mail that WooCommerce sends out once you set the order to “Completed” This is an important step. This plugin will start working ONLY when the order in WC is marked as COMPLETED.

Just install the plugin, provide your Adobe Connect server details and some WooCommerce optional settings and you are ready to sell!

It is highly recommended to disable the error logging in the plugin settings once you fine tune it and all works well. Error logs will get quite big. Error logging is disabled by default.

Support is available on the site – http://relit.ca/support or via the comments section above.

Plugin Logic:
Once the order in WooCommerce is set to “Completed” (otherwise the plugin will not fire it’s actions) the plugin will
– check if there is a user in AC with the same email
– if YES then the plugin adds that existing user to a sold meeting/event/object
– if NO then the user with provided name and email is created anad then added to sold training/meeting/event/object, in this case, there is an option to send the welcome email to new user by/from Adobe
– An order confirmation email is sent by WooCommerce with the link to the sold meeting/webinar and the user credentials in AC.

Notes about known issues with Adobe Connect:

  • The Enable Enhanced Security parameter should be unchecked in the Administration – Account – More Settings for this plugin to work. Perhaps it’s an undocumented feature or a bug, but the list of meetings is unavailable when this feature of Adobe Connect is enabled, although authentication of this plugin supports SSL and the process completes successfully. 
  • There is a delay between object creation time and time this object will be available via API. In reality this means that once you create a meeting, it will only show up in the meeting list (in the product configuration) in about one hour.
  • E-mail addresses used by your customers during the registration for other Adobe products may cause ‘conflicts’ where it would be impossible to register for Adobe Connect using that email, therefore the plugin will fail to create a user on AC server as well.
  • Objects created in AC have their own security, so creating an object (training or webinar or anything else) does not guarantee that it will be visible via the plugin. Usually it’s a good idea to move the object to the “Shared” section.
  • WC to AC is a one-way street. WC can push information to AC but not the other way around. So if the user changes the password in AC, your WC will not know about it and there is no mechanism in API to grab that updated password. So it’s probably a good idea to mention that to your customers somewhere on your WC shop.

How to update

PLEASE BACKUP YOUR SITE BEFORE UPDATING ANYTHING (INCLUDING THIS PLUGIN)
Upload files overwriting the old plugin files. Versions later than 2.0 WILL DESTROY the plugin options on un-installation (‘delete’ option on plugins page). This applies only for the plugin settings. All product metadata will remain.

After enabling the “My Account” integration, if you get 404 errors, please use the “Database Update” button in the plugin settings to fix it. (this action will also flush (refresh) all redirect rules in WP)

Change Log for version 3.2

- Added – The first time user visits the “My Account”->”Events” endpoint in WooCoommerce, all of the purchases made as a guest customer will be linked to the registered customer with the same billing email address.
- Added – Support for “Training” object. AC has an interesting approach to those. The object type is blank. So you can find this object in the “All Objects” selection on the product settings page.
- Added – Email will now always contain user name and password for the user created via your WC shop. WC to AC is a one-way street. WC can push information to AC but not the other way around. So if the user changes the password in AC, your WC will not know about it and there is no mechanism in API to grab that updated password. So it’s probably a good idea to mention that to your customers somewhere on your WC shop.
- Bug fix – Email contained AC credentials even if the product sold was not related to Adobe Connect.

Change Log for version 3.1

- Bug fix – rewriting rules caused 500 error on some servers. Soft rewrite implemented to fix this.
- Bug fix – now pulling the AC login credentials from the first order only. All other credentials contain notes and therefore unusable.

Change Log for version 3.0

- Added Single Sign on! Read on.
- Added support of purchasing multiple events
- Added integration into “My Account” page of Woocommerce. New custom section will contain a list of events/meetings/webinars purchased with a button to go directly to the event. This is where all Single Sign On (SSO) magic happens!
- A few bug-fixes and minor improvements

Change Log for version 2.0.1

- Bug fix – if there were no user groups created in Adobe Connect that would result in inability to edit products

Change Log for version 2.0

- MAJOR code update. Some database fields will be updated once this version is installed and activated. PLEASE BACKUP YOUR DB AND SITE ALWAYS BEFORE UPDATES.
– On un-installation (‘delete’ option on the plugins page) this plugin will clean up after itself and remove all plugin settings from the database. Configured products will not be effected. – Added Option to use email as login. Selection in WC should match Policy in AC
– Added a choice of AC group to add the user to once the transaction is completed. Groups should be created in AC first in order to show up in the selection box
– Added selection of the password length. Default usually works well but in some cases people use very long passwords. Now the plugin can be configured to account for that.
– Added Event objects to the object selection list
– Added button to open log file in a new window
– Added button to empty a log file
– Added button to manually update database (just in case)
– Transition to get-my-meetings vs bulk-object-report as some clients are not seeing bulk objects due to unknown bug/feature in AC
– ‘AC Details’ renamed to ‘Adobe Connect’ by default
– Added universal “DIRECTORY_SEPARATOR” for better compatibility.
- Changed password generator to include small letter, capital letter and a number in the password generated and used in user registration with Adobe Connect.

Change Log for version 1.4.1

- Product Tab should now work with custom product types
– Meetings/Webinars in the drop down box on the product AC tab are now listed in ascending order

Change Log for version 1.4

- Bug fixed where the last meeting on the list had no ID (in the product configuration screen)
– Bug fixed where the link to the meeting was not showing on the front end as the result of the bug above

Change Log for version 1.3

- Added an option to the product page to select any available type of object in Adobe Connect (based on https://helpx.adobe.com/adobe-connect/webservices/common-xml-elements-attributes.html archive, attachment, authorware, captivate, course, curriculum, external-event, flv, image, meeting, presentation, and swf)

Change Log for version 1.2

- Improved security. Thanks to First10. Highly recommended to update 1.1 to this version.

Change Log for version 1.1

- Fixed paths for the hosted *nix environments (CURL was not functioning on some shared hosts like Hostgator)
- Improved functionality: now if there is no meeting selected in the product settings, Woo will not even talk to Adobe
- New option for the link to the meeting on the custom tab

2014-06-27T14:24:21+10:00