خرید کتاب  How to Analyze and Influence People : Decoding Body Language and human psychology ,speed- reading people , unlocking verbal clues , Analyzing Behavior and Personality Types ,managing your relations Kindle Edition

How to Analyze and Influence People : Decoding Body Language and human psychology ,speed- reading people , unlocking verbal clues , Analyzing Behavior and Personality Types ,managing your relations Kindle Edition

Jeremiah Bonn

ISBN10: 1095650963

ISBN13:

How to Analyze and Influence People : Decoding Body Language and human psychology ,speed- reading people , unlocking verbal clues , Analyzing Behavior and Personality Types ,managing your relations Kindle Edition

دانلود، تحویل فوری، خرید آنلاین و فیزیکی، نسخه ارجینال

نسخه های الکترونیکی بعد از خرید، فوری تحویل داده خواهند شد.

جدول کتاب How to Analyze and Influence People : Decoding Body Language and human psychology ,speed- reading people , unlocking verbal clues , Analyzing Behavior and Personality Types ,managing your relations Kindle Edition:

فرمت قیمت پرداخت توضیحات
نسخه پی دی اف PDF موجود نیست
نسخه الکترونیکی ePub 120,000 ریال خرید آنلاین به همراه پی دی اف تبدیل شده
نسخه کیندل آمازون موجود نیست
نسخه چاپی تحویل در ایران موجود نیست
نسخه صوتی موجود نیست
نسخه چاپی دست دوم موجود نیست
درخواست بررسی دوباره

این کتاب را به دوستان خود معرفی کرده، کسب درآمد کنید.

برای جستجو عناوین دیگر از فرم زیر استفاده کنید.